Registrácia partnerov verejného sektora RPVS – Poplatky

Cena za registráciu v Registri partnerov verejného sektora je vždy individuálna a odvíja sa od konkrétneho klienta, pre ktorého sa registrácia uskutočňuje.

Poplatok za registráciu do Registra sa v štandardných prípadoch pohybuje v rozmedzí od 400 EUR, avšak cena sa môže v jednotlivých individuálnych prípadoch rôzniť. Samozrejmosťou je aj zabezpečenie pravidelného overenia zapísaných údajov prípadne ich zmeny podľa individuálnych potrieb klienta a to za poplatok, ktorý je dohodnutý s oprávnenou osobu v závislosti od toho, ako často je overenie zapísaných údajov potrebné.